mummy aunty మమ్మీ ఆంటీ

ఈ సంఘటన గత ఏడాది జరిగింది.అప్పుడు నా వయసు

18.ఒకరోజు నేను ముందు గా ఇంటికి వచ్చి కారు బంగళా పోర్టికోలొ

పార్క్ చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళాను.ఇంట్లో ఎవరూ లేరు.అప్పుడు గురుతు

వచ్చింది మమ్మీ భానుప్రియ ఆంటీ ఇంటికి వెళ్తాను అని తెల్లవారి

చెప్పిన విషయము.సరే అని నేను నడుచుకొని పక్కనె వున్న

భానుప్రియ ఆంటీ వాళ్ళ బంగళాలోకి వెళ్ళాను.కింద నౌకరులు వున్నారు.నేను పై అంతస్తుకు వెళ్ళాను మమ్మీ

అక్కడ భానుప్రియ ఆంటీ తో మాటలాడుకుంటున్న్నది

అనికొని.అక్కడ ఎవరూ లేరు.అంతలో పక్కనే వున్న బాత్రూంలో

నుండి నవ్వులు వినిపిస్తునాయి.ఆ నవ్వులు మమ్మీ భానుప్రియ

లవి అని తెలిసి తలుపు కొట్టాను.ఎవరూ అన్నది మమ్మీ నేను

మమ్మీ అన్నాను.గడియ వేయలేదు రా అన్నది
లోపలికి వెళ్ళాను.అక్కడ పెద్దా బాత్ టబ్ లో మమ్మీ భానుప్రియ

ఆంటీ ఎదురెదురుగా వున్నారు.ఇద్దరి భుజాల వరకు నీళ్ళు

వున్నాయి.నాకు ఏదో తెలియని తలుపు గా వుంది.ఇద్దరూ

నవ్వుకుంటూ ఒకరి మీద ఒకరు నీళ్ళు చల్లుకుంటున్నారు.మా

టవల్స్ తీసుకురా అన్నారు.నేను తెచ్చి ఇవ్వగానే నువ్వు బయట

వుండు వస్తాను అంది మమ్మీ.
నేను బయట కూర్చుని అలా చూసాను.భానుప్రియ ఆంటీ Fఓటో

వుంది.39 వయసు అయినా 30 లా కనిపిస్తుంది.5'6 పొడవు

నాజూకు శరీరము వంపులు తిరిగిన నడుము, మమ్మీ తర్వాత అంత

అందముగా వుంది.కొద్దిసేపటికి ఇద్దరూ బయట వచ్చారు.మమ్మీ

భుజాలనుండి తొడల వరకు కట్టుకున్నది.భానుప్రియ ఆంటీ దాదాపు

నిపిల్ దగ్గ్ర నుండి మోకాళ్ళ వరకు కట్టుకున్నది.

దివినుండి దిగి వచ్చిన శ్రుంగార దేవతల్లా వున్నారు మమ్మీ ఆంటీ.

డాడీ భానుప్రియ ఆంటీ భర్థ కలసి పెద్ద బిజినెస్ చేస్తారు.ఇద్దరు

మంచి ఫ్రెండ్స్.అందుకే మమ్మీ బాగా క్లోజ్ భానుప్రియ ఆంటీకి.నన్ను

ఇంకా చిన్నపిల్లాడిలా చూస్తారు.అందుకేనేమో నా ముందు టవల్ తో

తిరుగుతున్నారు.మమ్మీ చీర కట్టుకున్నది.ఇద్దరమూ మా బంగళాకు

వచ్చేసాము.
మరుసటి రోజు నేను కాలేజ్ నుండి రాగానే మమ్మీ పిలిచి నాకు తల

నొప్పిగా వుంది వెళ్ళి భానుప్రియ కు ఈ చీర ఇచ్చిరా సాయంత్రము

అది పార్టీకి వెళ్ళాలి అన్నది.నేను వెళ్ళినప్పటికి భానుప్రియ ఆంటీ

నిన్న్లాగే టవల్ లో వుంది.కూర్చో దిలీప్ అన్నది.నేను కూర్చున్న.

నా ముందు కూర్చొని ఎలా వున్నావు అంటూ తన వంటికి

రాసుకొనే లోషన్ తీసుకొని చేతులకు కాళ్ళకు పూసుకుంటున్నది.
నా ముందు అలా సగము సళ్ళు చూపిస్తూ చూపిస్తూ వుంటే నాలో

వేడి మొదలయింది.చేతిళొని క్రీము కింద పడడముతో దాన్ని

అందుకో బోతుండగా టవల్ జారిపోయింది.అబ్బా బంగారు

బిందెల్లాంటి స్థన ద్వయము కనిపించాయి.ఠక్కున వంగి టవల్ తీసొ

కట్టుకొని నా వైపి చిలిపిగా నవ్వింది.సరే ఇలా ఇవ్వు అని మమ్మీ

పంపిన చీర తీసుకొని వెళ్ళి కట్టుకొని వచ్చి ఎలా వున్నావు

అన్నది.అప్సరస లా వున్నావు ఆంటీ .నిజానికి చీర లేకుంటేనే

బాగుంటావు అన్నాను.
నవ్వి నాటీ బోయ్ అన్నది.కళ్ళ ముందు భానుప్రియ ఆంటీ

అందాలు కదలాడుతుండగా ఇంటికి వచ్చాను.మరుసటి రోజు మమ్మీ

చెప్పింది.మనము ముగ్గురమూ గోవా వెల్దాము.మమ్మీ నేను

భానుప్రియ ఆంటీ గోవా వెళ్ళాము.అక్కడ బీచ్ చూడగానే మమ్మీ

ఆంటీ చిన్నపిల్లల్లా అయిపోయారు.లాడ్జ్ లో తొందరగా చీరలు విప్పి

నిక్కర్లు టీ షర్ట్లు వేసుకొని రా అని నన్ను లాక్కుని బీచ్ కి వెల్లారు.
ముగ్గురమూ నీళ్ళలో ఆడుకున్నాము.ఒకరినొకరు తోసుకోవడము

తరుముకోవడము. మెల్లగా నీళ్ళలో ఆంటీ సల్లు పిసికాను.నవ్వుతూ

మమ్మీ కూడా వచ్చి ఆంటీవి పిసికింది.తర్వాత ఆంటీ నేను కలిసి

మమ్మీవి పిసికాము.అలా అయ్యాక ముగ్గురము పక్కన వున్న

గదిలోకి వెళ్ళి వంటికి అంటుకున్న బురద పోవడానికి స్నానము

చెయాలి అనుకున్నాము కానీ అక్కడ మంచి నీరు లేదు.
సరే ఒక పని చేద్దాము మన దగ్గర టవల్స్ వున్నాయి కదా అని

ఆంటీ టీ షర్ట్ వీపింది.లోపల బ్రా పగిలిపోయేలా వుంది.నిక్కరు

కూడా విప్పడముతో బ్రా పాంటీఅ మీద వున్నది.మమ్మీ వెళ్ళి ఆంటీ

ని తుడుస్తునడగా ఆగమని ఆంటీ బ్రా పాంటీ కూడా

తీసేసింది.ఇప్పుడు హాయిగా వుంది అని అలా నిల్చున్నది.నాకు

నోట మాట రాలేదు .ఏంటి వీళ్ళు నన్ను మగాడు కాదు

చిన్నపిల్లాడు అనుకుంటున్నారా అని.నా రాడ్డు గట్టిపడుతున్నది.
నేను అక్కడ వుండలేక మమ్మీ నేను ఇంకో గదిలోకెళ్ళి

తుడుచుకుంటా అని వెళ్తుండగా ఆంటీ ఆగవయ్య సిగ్గెందుకు నన్ను

బట్టలు చూసావు కదా నిన్ను చూడనీ.అయినా నా దగ్గర సిగ్గెందుకు

నువ్వు పుట్టినప్పుడునుండి చూస్తున్నాగా అన్నది.మమ్మీ నవ్వుతూ

అవున్రా అన్నది.ఇద్దరూ నా దగ్గరకు వచ్చి నా టీ షర్ట్ నా నిక్కర్

తీసేసారు.అప్పటికే నాది బాగా నిగిడి వుంది.

ఇద్దరు దాన్ని చూసి నవ్వుకున్నారు.నన్ను గది మధ్యలో నిలబెట్టి

మమ్మీ నా ముందు కూర్చుని టవల్తో నా రాడ్డును నా బాల్స్ ను

తుడవసాగింది.ఆంటీ వెనక తుడవసాగింది.ఆంటీ ముందుకు వచ్చి

నువ్వు చాలా మంచి పిల్లాడివి అందుకే నీకు బహుమతి అని నా

ముందు కూర్చుని నాది పట్టుకొని వూపసాగింది.నా వళ్ళ కావడం

లేదు. ఆంటీ ప్లీజ్ వదులు వదులు ఆంటీ అంటునడగానే నాకు

కారిపోయింది.జివ్వున Fఔంటైన్ లా చిమ్మి ఆంటీ పెదవుల పైన

పడింది.ఆంటీ నాలుకతో పెదవులు తడుముకొని బాగుంది అని

మమ్మీని నువ్వు టేస్ట్ చెయ్యి అన్నది.
ఈ విషయము ఎవరికీ చెప్పకు అన్నారు.నా దగ్గ్ర ఒట్టు

వేయించుకునారు. ముగ్గురమూ బయలు దేరాము.దారిలో అడిగింది

దిలీప్ నేను నీకు హస్త ప్ర్యోగము చేసినపుడు బాగుందా అని.చాల

బాగుంది ఆంటీ అన్నాను.ఇంకా చాలా చూపిస్తాలే అన్నది

భానుప్రియ ఆంటీ.
అప్పటినుండి రోజు నేను కాలేజ్ నుండి మా బంగళాకు వెళ్ళకుందా

భానుప్రియ ఆంటీ బంగళాకు వెల్లేవాడిని.అక్కడ మమ్మీ నేను ఆంటీ

బాత్ టబ్ లో కూర్చుని ఒకరినొకరు పిసుక్కొనే వాళ్ళము.కానీ

ఇద్దరూ ఎప్పుడు నా దగ్గర సెక్స్ గురించి ఎత్తలేదు.నేను ఎప్పుడూ

అడగలేదు.

ప్రతిరోజూ మమ్మీ నాది వూపి తాగడము అలవాటు చేసుకుంది. డాడి

వున్నా ఏమి అనేవాడు కాదు.ఒకరోజు మమ్మీ పిలిచి కాళ్ళు నొప్పి

కొద్దిగా మస్సాజ్ చెయ్యి అన్నది.మమ్మీ పక్కన డాడీ టీవీ

చూస్తున్నాడు. మమ్మీ నైటీ కొద్దిగా జరిపి రుద్దుతున్నా.కొదిసేపటికి

మమ్మీ నా చెయ్యి పట్టుకొని తన తొడల పైన పెట్టి నెమ్మదిగా చెయ్యి

అన్నది.
మెల్లగా రుద్దుతూ చెయ్యి తొడలనుండి పైకి పోనిచ్చి అక్కడ

తడుముతున్నా.పక్కనే డాడీ వున్న్నా పట్టించుకోలేదు.మెల్లగా

రుద్దుతూ నా వేళ్ళు రెండు పూరెమ్మల పైన పెట్టి

అదిమాను.మత్తుగా మూలిగింది మమ్మీ.భయమేసింది డాడీ

ఏమయినా అంటాడేమో అని కానీ ఏమీ అనలేదు.మెల్లగా రెండు

వేళ్ళూ దూర్చి కెలికాను.మమ్మీ మత్తుగా మూలుగుతూ పూ

కండరాలు బిగించింది.కొద్దిగా స్పీడుగా వొపాను.కొద్దిసేప్టికి నాకు కింద

కారిపోయింది.ఇంక చాల్లే అని మమ్మీ నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంది.
మరుసటి రోజు తెల్లవారి డాడీ మమ్మీ నేను టిఫిన్ చేతుండగా

మమ్మీ నా తొడల పైన చెయ్యి వేసి నా రాడ్డు పట్టుకొన్నది.మమ్మీ

వూపుడుకు 3 నిమిషాలకు కారిపోయింది నాకు .మమ్మీ ఆ రోజు

సాయంత్రము చెప్పింది ఈరోజు రాత్రికి భాను ఇంట్లో పడుకో

అని.థాంక్స్ మమ్మీ అన్నాను.మమ్మీ చెప్పినట్లే భాను ఆంటీ కూడా

కాళ్ళు మసాజ్ చెయ్యమంది.అలాగే చేసాను.భాను ఆంటి నన్ను

మెచ్చుకుంది.కనీసము ఇప్పుడయినా సెక్స్ చెయ్యమంటుంది

అనుకున్నా.అడగలేదు.నాది మూడు సార్లు వూపి నన్ను

బలహీనుడిని చేసి ఇంకో గదిలో పడూకుంది.ఏమిటో ఆడవారు

అనుకున్నా.

మరుసటి రోజు నేను వెళ్ళే సరికి మమ్మీ ఆంటీ పూకు

నాకుకుతున్నది.అది చూసి నేను ఆగలేక మమ్మీ పూకు

నాకుతున్నా.మమ్మీ మూలుగుతూ ఇంకా దూర్చు నీ నాలుక

అంటున్నది.నాలుక పెట్టు కెలుకుతున్నా.కొద్దిసేపటికి ఆంటీ ఇల రా

అని పిలిచి చటుక్కున నా రాడ్డు తీసి నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నది.
ఒక్క చుక్క వదలకుండా మొత్తం నోట్లో కార్చేసాను.

మరుసటి రోజు తెల్లవారి నిద్ర లేవగానె నాది లేచివుంది.వంట

గదిలోకెల్లీ మమ్మీ చీకు అన్నాను.కుదరదు మీ డాడీ వున్నాడు

అన్నది.లేదు ఆగలేకున్న అన్నాను.గబ గబా నా బట్టలు తీసి నోట్లో

పెట్టుకొని చీకింది.
ఎట్టకేల కు ఆ రోజు సాయంత్రము ఇద్దరు చెప్పారు.ఇన్నాళ్ళు నిన్ను

పర్రిక్షించాము.మాకు నచ్చవు.ఇంక మొదలెట్టు

అన్నారు.అప్పటినుండి ప్రతిరోజూ మమ్మీని ఆంటీని వాయించాను

నేను

21 comments:

 1. Ne Yaa thu..... sale ga

  ReplyDelete
 2. are oule mummy ni denguthavara sale kukka vara nuvvu

  ReplyDelete
 3. nuvvu mruganivara lanja koduka. Auntini pukuvaluga dengara kaani maamini involve cheyyaku be bakkav/ nenu mee muummy ni pandavetti dhenguthara

  ReplyDelete
 4. erripooka lanja stories cheppi howla gani chddam anukunnava ra

  ReplyDelete
 5. evadiki cheptunavu ra ee pili katalu lafoot na kodaga

  ReplyDelete
 6. LANJAKODAKA AMMANU DENGUTAVARA

  ReplyDelete
 7. NE

  AMMAKUTA ANTHA RUCHIA ED SAITEJA

  BEST OF LUCK

  ReplyDelete
 8. ne modda lanja kodaka mammanu fuck chestava.. siggu leda????

  ReplyDelete
 9. nee amma lanjakodaka..nuvvokkadivenaraaa nee ammanu & auntee nu dengedi..? nenu kuda denguta nee ammanu ,aunteenu nee kalla amunde.

  ReplyDelete
 10. arey erri pukanakuduka em stories rasav ra ninnu
  kukkaltho denginchali

  ReplyDelete
 11. super mummini dengite super ga untundi,good luck.

  ReplyDelete
 12. kukka na koduka vere aalochanalu ra va ra ninnu gadidalatho denginchali be

  next janmalo nivu pandivi ai puduthavu ra

  ReplyDelete
 13. arey aada kukkatho dengistha kojja kodaka lanja kodaka aada pandi pooku lo pettu nedhi kojja

  ReplyDelete
 14. amma ante devatha ra devudu tho samanam ra.ilanti stories rasi badhapettakandi

  ReplyDelete
 15. hi auntys and girls miku poku nakinchukovali ani unte pokulo honey posi pokunu naki naki dengabadunu auntys ki SANKRANTHI affer pokulo kavva posi naki naki poku gudda dengabadunu my id vijay.goorla@gmail.com lo chat cheyandi leda 9618577869 ki call cheyandi

  ReplyDelete
 16. nenu kuda rana.......nenu me mammy ni...nu me aunty ni voieddam.....

  ReplyDelete
 17. hi girls sex and sex chat kosam call cheyandi 9700314939 im kiran (girls only)

  ReplyDelete
 18. pillala cheta dengichukontunnaru.bad

  ReplyDelete