అత్తా అల్లుడు దెంగులాటా atta alludu dengulata

ఉదయం తొమ్మిది గంటలయింది. సుజాతమ్మ వంటింట్లో గిన్నెలు

సర్ది హాల్లోకొచ్చింది. పది నిమిషాల క్రితమే అల్లుడు మోహన్

ఆఫీసుకెళ్లాడు. రెండు రోజుల క్రితమే ఆమె కూతురు ట్రైనింగ్ అంటూ

బొంబాయెళ్లింది. మరో మూడు నెలలకు కానీ తిరిగి రాదు. ఇప్పుడు

ఇంట్లో రెండేళ్ల మనవరాలు సుజిత తో కలిసి సుజాతమ్మ ఒక్కటే

ఉంది.
సుజాతమ్మకి ఇద్దరు పిల్లలు. ఇద్దరూ అమ్మాయిలే. పెద్దది

మంజుల, రెండవది మైధిలి. ఆమె మొగుడు కాలం చేసి

పద్నాలుగేళ్లయింది. అప్పటికి సుజాతమ్మకి ముప్పై ఎనిమిదేళ్లే.

పిల్లలిద్దరూ చిన్నవాళ్లే ఇంకా. అయినా మొగుడు బాగానే సంపాదించి

పెట్టటంతో కష్టపడకుండా ఒక్కతే ఇద్దరికీ చదువులు చెప్పించింది.

మంజుల పెళ్లయి ఎనిమిదేళ్లయింది. తన అన్న కొడుకునే ఇచ్చి

చేసింది. వాళ్లకి ఇద్దరు పిల్లలు. మైధిలి పెళ్లికి మాత్రం పెద్ద గొడవే

జరిగింది. మైధిలిని తన తమ్ముడి కొడిక్కివ్వాలని సుజాతమ్మ ఆశ.

అయితే ఆ పిల్లేమో తనతో చదువుకున్న మోహన్ తో ప్రేమలో

పడటమే కాక ఏకంగా నెల తప్పింది. అతనిది తమ కులం కూడా

కాదు. అయినా పరువు కోసం అయిష్టంగానే మైధిలిని మోహన్ కిచ్చి

పెళ్లి చేయవలసొచ్చింది. వాళ్ల పెళ్లయ్యాక ఏడో నెల్లోనే పుట్టిన బిడ్డని

నెల తక్కువ పిల్లగా చెబుతుంది సుజాతమ్మ. నమ్మిన వాళ్లు

నమ్మారు, లేని వాళ్లు లేదు.
ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుందన్న కోపంతో సుజాతమ్మ చాలా

రోజులపాటు కూతురి ముఖం చూడలేదు. మనవరాలు పుట్టాక కాస్త

మనసు మారి కూతురి ఇంటికి వెళ్లటం మొదలెట్టింది. అప్పటికీ ఆమె

కోపం పూర్తిగా పోలేదు. అల్లుడింట్లోనే ఉంటున్నా, మోహన్ తో

అంటీ ముట్టనట్లుగానే మాట్లాడేది. సుజాతమ్మని చల్లబరచటానికి

మైధిలి తన కూతురి పేరు అమ్మ పేరు కలిసొచ్చేలా ‘సుజిత’ అని

పెట్టుకున్నా ఆమె కోపం తగ్గలేదు. మైధిలి పెళ్లప్పుడు ఆవేశంలో

అప్పటికప్పుడు లాయర్ని పిలిపించి ఆస్తంతా తన తర్వాత పెద్ద

కూతురు పిల్లలకి చెందేటట్లు, చిల్లి గవ్వ కూడా మైధిలికి కానీ,

ఆమెకి పుట్టబోయేవాళ్లకి కానీ రాకుండా ఉండేటట్లు వీలునామా

రాయించేసింది. ఆయినా మైధిలి ఆ సంగతి పట్టించుకోలేదు.

‘ఆస్తిదేముంది. అమ్మ నాతో బాగుంటే చాలు’ అనేదా అమ్మాయి.
పది రోజుల క్రితం మైధిలి తల్లికి ఫోన్ చేసింది. ఆ అమ్మాయికి ఏదో

ఉద్యోగమొచ్చిందట. మొదటి మూడు నెలలూ ముంబాయిలో ట్రైనింగ్
కోసం వెళ్లాల్సొచ్చింది. రెండేళ్ల కూతుర్ని తనతో తీసుకెళ్లటం
కుదరదు. పైగా మోహన్ కి కూడా వంటలు చేసుకోవటం రాదు.

ఎవరన్నా ఆడమనిషి ఇంట్లో లేకపోతే కష్టం. పని మనిషులేమో

అంత తేలికగా దొరకరు, దొరికినా రెండేళ్ల కూతుర్ని వాళ్ల చేతిలో

పెట్టి వెళ్లే ధైర్యం మైధిలికి లేదు. దాంతో ఇక తప్పక

మొహమాటపడుతూనే తల్లినడిగింది, ఈ మూడు నెలలూ తన ఇంట్లో

ఉండి కూతుర్ని, మోహన్ ని చూసుకోమని. ఏ కళనుందోగానీ

సుజాతమ్మ పెద్దగా బతిమిలాడించుకోకుండానే ఒప్పుకుంది. అప్పటికీ

‘బాగానే ఉంది. ఉద్యోగానికి తోలుతున్నాడా నిన్ను? అంత

ఖర్మేమొచ్చిందే నీకు. శుభ్రంగా నేజెప్పినట్లు బావని చేసుకున్నట్లైతే


కాలు మీద కాలేసుకుని కూర్చునేదానివి కదే. ప్రేమా దోమా అని ఆ
కులంగానోడికోసం ఎగేసుకెళ్లావుగా. పైగా వళ్లు కొవ్వెక్కి కడుపు
కూడా తెచ్చుకున్నావు దొంగ లంజ. అనుభవించు ‘ అంటూ
దెప్పింది. దానికి మైధిలి నవ్వుతూ ‘ఇప్పుడేమయ్యింది. నా వాటా

నాకిస్తే ఇప్పుడూ కాలు మీద కాలేసుకుని కూర్చుంటా కదా’ అంది.

‘ఆట్టాంటి ఆశలేం పెట్టుకోమాక. ఆస్తంతా పెద్దదానికే’ అని కసిరింది

సుజాతమ్మ.
సుజాతమ్మ ఇక్కడికొచ్చి వారం కావస్తుంది. మొన్నటిదాకా కూతురు

ఉండటంతో బాగానే ఉండేది కానీ నిన్నటి నుండీ ఆమె తిప్పలు

మొదలయ్యాయి. అల్లుడితో ఇప్పటికీ సరిగా మాట్లాడకపోవటంతో

అతను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆమెకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.

పాపం మోహన్ ఆమెని పలకరించాలని ప్రయత్న్స్తాడుకానీ ఆమె

మాత్రం ముభావంగానే ఉంటుంది. భోజనం కూడా టేబుల్ మీద పెట్టి

‘అన్నం తిను బాబూ’ అని పొడి పొడిగా చెప్పేసి

అవతలికెళ్లిపోతుంది. అతనే వచ్చి కావలసినవి పెట్టుకుని

తినెళ్లిపోతాడు.
మోహన్ ఆఫీసుకెళ్లిపోయాక సుజాతమ్మకి హాయిగా అనిపిస్తుంది.

మనవరాలికి తిండి తినిపించి కాసేపు ఆడుకోవటం, ఆ పిల్ల

నిద్రపోయాక టి.వి. చూడటం, ఇలా సమయం గడిపేస్తుంది. తిరిగి

సాయంత్రం అల్లుడొచ్చాక మళ్లీ ఇబ్బంది మొదలు. వీలైనంతవరకూ

అతన్ని తప్పుకుని తిరుగుతుంది. ఇప్పటికి మూడు రోజులనుండీ

ఇదే వరస.తలుపు గడె పెట్టి వచ్చి మనవరాలినెత్తుకుని స్నానానికి తీసుకెళ్లింది.
అది పూర్తి చేసి ఆ పిల్లకి తిండి పెట్టి కాసేపాడించి నిద్రపుచ్చేసరికి

పదకొండున్నరయింది. అలసటగా వచ్చి సోఫాలో కూర్చుంటూ

టి.వి. ఆన్ చేసింది. ఏ ఛానల్లో చూసినా విసుగెత్తించే ప్రోగ్రాములే

వస్తుంటే చిరాగ్గా లేచెళ్లి ఏవన్నా డి.వి.డి.లున్నాయేమోనని

వెదికింది. కూతురు ఊరెళుతూ ‘అమ్మా, ఇక్కడ పాత సినిమాల

డి.వి.డి.లున్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పెట్టుకుని చూడు’ అని చెప్పిన

మాటలు గుర్తొచ్చి వాటికోసం వెదికితే ఒక మూలన కనిపించాయవి.

ఇరవై దాకా ఉన్నాయి ఒకటే కట్టలా కట్టి. అవి తీసుకోబోతుండగా

వాటి పక్కనే విడిగా ఉన్న మరో డి.వి.డి ఆకర్షించిందామెంది.

అదేదో కాపీ చేసిన సరుకులాగుంది. పైన మైధిలి కాబోలు, ‘భక్త

తుకారాం - 1′ అని పెన్నుతో రాసింది.‘సరే. ఇది చూద్దాం’ అనుకుంటూ దాన్నందుకుని ప్లేయర్లో పెట్టి ఆన్
చేసొచ్చి సోఫాలో కూలబడింది. కాసేపట్లో మొదలయింది. టైటిల్సు

లాంటివేమీ లేకుండా ఏకంగా సినిమానే వచ్చేస్తున్నట్లుంది. పైగా

కలర్లో కూడా ఉంది. ఏదో బెడ్ రూం లాగుంది. ఎదురుగా పూలతో

అలంకరించిన మంచం, సినిమాల్లో శోభనం సెట్టింగుల్లో ఉంటాయే,

అలా ఉంది. ముందు సుజాతమ్మకి ఏమీ అర్ధం కాలేదు. కళ్లు

విప్పార్చుకుని చూడసాగింది.
అంతలో ఇద్దరు మనుషులు ఫ్రేములోకొచ్చారు. ఇద్దరూ నగ్నంగా

ఉన్నారు - ఒక ఆడ, ఒక మగ. సుజాతమ్మ షాక్ తినింది.

అయినా ఆపకుండా అటే చూడసాగింది. రెండు క్షణాల్లో

అర్ధమైపోయిందామెకి. ఆ ఇద్దరూ ఎవరో కాదు, తన కూతురు

మైధిలి, అల్లుడు మోహన్. అది వాళ్ల శోభనం వీడియో.
‘చీ’ అనుకుంటూ రిమోటందుకుని టి.వి. ఆపెయ్యబోయి మళ్లీ

మనసు మార్చుకుంది సుజాతమ్మ. కుతూహలంగా టి.వి.కేసే

చూడసాగింది. అక్కడ కూతురూ అల్లుడూ గుసగుసలాడుకుంటూ

నవ్వుకుంటున్నారు. వాళ్లేమంటున్నారో ఆమెకర్ధంకాలేదు. అంతలోనే
మైధిలి మంచమ్మీద కూర్చుంది. మోహన్ ఆమెకి ఎదురుగా
నిలబడ్డాడు. కెమెరావైపు వీపు పెట్టి ఉండటంతో సుజాతమ్మకి అతని
వెనకభాగం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నగ్నంగా కనిపిస్తున్న అల్లుడి

పిర్రలు చూస్తూ అనుకోకుండానే ఓసారి గుటకేసిందామె. మైధిలి

ముందుకు జరిగి మోహన్ లవడాని అందుకుని చప్పరించటం

మొదలెట్టింది. అల్లుడు అడ్డం ఉండటం వల్ల కూతురి మొహం

సుజాతమ్మకి కనిపించలేదు కానీ ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందో ఆమెకి

అర్ధమైపోయింది. ‘ఛీ’ అనుకుంది కంపరంగా. ఆమెకి సెక్సులో అదీ

ఓ భాగమని తెలీదు. పాత కాలం మనిషి కదా. పదిహేడేళ్ల వైవాహిక

జీవితంలో ఆమె మొగుడెప్పుడూ అలాంటివి ఆమెతో చేయించుకోలేదు.
‘ఓసినీ లంజ ముండా. దాన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటావేంటే సిగ్గు
లేకుండా’ అనుకుంది కానీ కళ్లార్పకుండా అటే చూడసాగింది.
అక్కడ మోహన్ పెళ్లాం తలమీద రెండు చేతులూ వేసి తనకేసి

లాక్కుంటూ పరవశిస్తున్నాడు. సుజాతమ్మకి తన ప్రమేయం

లేకుండానే కింది దాంట్లో తడి కావటం మొదలయింది. అయితే ఆమె

ఇంకా ఆ విషయం గ్రహించలేదు. రెండు నిమిషాల తర్వాత మైధిలి

ఇక చీకటం ఆపి బెడ్ మీద వెనక్కి వాలింది ఏదో గొణుగుతూ.

కూతురేమంటుందో సుజాతమ్మకి అర్ధం కాలేదు. అయినా ఆమె

దాన్ని పట్టించుకునే మూడ్ లో లేదు. వాళ్లిద్దరూ తర్వాత ఏమి

చేయబోతున్నారన్నదానిమీదే ఆమె ధ్యాసంతా.
మోహన్ కూడ బెడ్ పైకెక్కి మైధిలి కాళ్ల దగ్గర పడుకున్నాడు. ఆ

అమ్మాయి కాళ్లు ఎడం చేసింది. అతను మెల్లిగా తల తీసుకెళ్లి ఆమె

కాళ్ల మధ్యలో దూర్చి అంగ చూషణం చేయటం మొదలు పెట్టాడు.

మైధిలి చేతులు అతని మెడపై వేసి నిమురుతూ అతని చర్యలని

ఆస్వాదించసాగింది. ఆ దృశ్యం చూస్తుంటే సుజాతమ్మకి మత్తుగా

అనిపించింది. అప్పుడె తనకి కాళ్ల మధ్యలో తడి అయినట్లు

గమనించింది. కాస్త సిగ్గేసిందామెకి. ‘ఛీ పాడు. అసయ్యంగా అక్కడ

నోళ్లు పెట్టి నాక్కుంటారేమిటి వీళ్లు. ఏం పిల్లలోనమ్మా ఈ కాలం

పిల్లలు’ అనుకుంటూ ఎరుపెక్కిన బుగ్గలతో అటే చూడసాగింది.

మోహన్ చేతులు పైకి తీసుకెళ్లి మైధిలి సళ్లు పట్టుకుని నలిపేస్తూ

ఆమె దిమ్మ ముద్దులు కురిపించసాగాడు. సుజాతమ్మ చెయ్యి

అప్రయత్నంగా చీర కుచ్చిళ్లలోకెళ్లింది.
రెండు మూడు నిమిషాలయ్యాక మోహన్ పని ఆపేసి లేచాడు.

మైధిలి ఏదో అంటూ బెడ్ మీద బోర్లా పడుకుని కాళ్లు ఎడం చేసింది.

మోహన్ ఆమెని వెల్లకిలా తిప్పటానికి ప్రయత్నిస్తూ
బతిమిలాడుతున్నట్లు ఏదో అంటున్నాడు. మైధిలి చెప్పిన
సమాధానం మాత్రం సుజాతమ్మకి అర్ధమయింది, ‘ఊహు. మూడో
నెలోచ్చాక వెనకనుండే చేయించుకోవాలని గైనకాలజిస్టు చెప్పింది.

డాగీ చెయ్యండి’.
మోహన్ ఇక తప్పనట్లు అయిష్టంగానే పైకి లేచి బెడ్ మీదకెక్కాడు.

మైధిలి నడుం దగ్గర నిలబడి కాళ్లు ఎడం చేసి ముందుకొంగాడు.

అప్పుడు మొదటిసారిగా అతని లింగం సుజాతమ్మ కళ్లబడింది. దాని

ఒడ్డు, పొడవు చూసి నోరెళ్లబెట్టింది సుజాతమ్మ.

పన్నెండడుగుళాలదాకా ఉందది. మోహన్ ఎడమ చేత్తో దడ్డు

పట్టుకుని కుడి చేత్తో మైధిలి పిర్రలు విడదీస్తూ ఆమె యోనిలోపలకి

నెట్టసాగాడు. ‘అమ్మో. అంత పొడుగుంది. అమ్మాయి లోపలకి

దూరుద్దా?’ అనుకుంటూ విభ్రమంగా కళ్లు పెద్దవి చేసుకుని మరీ

చూడసాగింది సుజాతమ్మ. ఆమె చెయ్యి అప్పటికే లంగాలోనుండి

లోపలికెళ్లి ఆడతనమ్మీద నిమురుకుంటుంది. ఆమె పాలిండ్లు

బరువెక్కాయి. వళ్లంతా వేడెక్కింది. బరువుగా శ్వాస పీలుస్తూ

టివిలో కూతురి శోభనాన్ని రెప్పార్పకుండా చూడసాగింది.
మోహన్ మెల్లిగా ప్రారంభించి క్రమంగా వేగం పెంచాడు. మైధిలి

ఇంగ్లీషులో ‘ఫక్ మి, ఫక్ మి’ అని అరుస్తూ అతన్ని

రెచ్చగొట్టసాగింది. మోహన్ ఆమె నడుం రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని

భీకరమైన వేగంతో కుమ్మేయసాగాడు. పది నిమిషాల్లో మైధిలికి

కారిపోయింది. మరో నిమిషంలో మోహన్ కి కూడా కారిపోయింది.
ఇద్దరూ అలసిపోయి బెడ్ మీద ఒరిగిపోయారు.రెండు నిమిషాలపాటు సేదదీరాక మోహన్ లేచి వచ్చి కెమెరా ఆఫ్

చేశాడు. అతను కెమెరా దగ్గరకొచ్చినప్పుడు క్లోజప్పులో అతని మొడ్డని

చూసి డంగైపోయింది సుజాతమ్మ. ‘అంత పెద్దది నాలో పట్టుద్దా’

అన్న ఆలోచనొచ్చిందామెకి. వెంటనే ‘ఛీ. కూతురి మొగుడి గురించి

అలా ఆలోచించటమేంటి’ అనుకుంది కానీ అంతరాత్మ ‘అల్లుడితో

అత్తలకి సరసాలు మామూలేగా. ఫర్వాలేదులే’ అని గుర్తు

చెయ్యటంతో గిల్టీ ఫీలింగ్ పోయిందామెకి. టివి కట్టేసి ఆలోచనలో

పడిపోయింది. ఎంత వద్దనుకున్నా అల్లుడి నగ్న దేహం, ముఖ్యంగా

అతని లింగం పొడవు పదే పదే గుర్తుకురాసాగాయామెకి. మొగుడు

పోయిన కొత్తలో ఇంకా వయసులోనే ఉండటం వల్ల ఉద్రేకం

ఆపుకోవటానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేదామెకి. ఒక్కోసారి ఎంత

కసిగా అనిపించేదంటే, ఇంట్లో పనివాళ్లని దారిలో పెట్టి కోరికలు

తీర్చుకోవాలనిపించేది. కానీ అది బయటపడితే పరువు పోతుంది,

తల్లి చెడిపోయిందనే ముద్ర పడితే ఆడ పిల్లకి పెళ్లి కావటం కష్టం

అని ఎలాగో ఆపుకునేది. క్రమంగా వయసుపెరిగే కొద్దీ కోరికలు

తగ్గిపోయి ఆ ఆలోచనలు రాకుండాపోయాయామెకి. అలాంటిది
ఇన్నేళ్లకి, యాభై రెండేళ్ల వయసులో, మళ్లీ అటువంటి ఆలోచనలు
మొదలయ్యాయి సుజాతమ్మకి. ‘అల్లుడొప్పుకుంటే అతనితో ఒక్క
సారి, ఒకే ఒక్క సారి పడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది?’ అన్న

ఆలోచనొచ్చింది. వెంటనే గుండె ఝల్లుమంది. ‘అమ్మో. మరీ

ఎక్కువ దూరం ఆలోచిస్తున్నా’ అనుకుంటూ ఆ ఆలోచన

మనసులోండి నెట్టేయటానికి ప్రయత్నిస్తుంటే మనవరాలు నిద్ర లేచి

ఏడవటం మొదలెట్టింది.
ఆ సాయంత్రం మోహన్ ఇంటికొచ్చాక సుజాతమ్మ చాలా ఇబ్బందిగా

గడిపింది. ఆమె దృష్టి పదే పదే అతడి వంటిమీదకి మళ్లేది. ఏదో ఓ

పని మీద అటూ ఇటూ తిరుగుతూ దొంగతనంగా అతనికేసే చూసేది.

ఎంత ప్రయత్నించినా వళ్లు ఆమె వశంలోకి రాలేదు. డిన్నర్

సమయంలో ఎప్పుడూ లేనిది ఆ రోజు అత్త పక్కనే నిలబడి

వడ్డిస్తుంటే మోహన్ కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాడు.
మరుసటి రోజు మోహన్ ఆఫీసుకెళ్లగానే సుజాతమ్మ గబ గబా

మనవరాలికి పాలు తాపి నిద్రపుచ్చి వెళ్లి టివి ఆన్ చేసి నిన్నటి

డివిడి పెట్టింది. సోఫాలో కూర్చుని రెప్పార్పకుండా కూతురి శోభనం

మళ్లీ చూసింది. ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే ఉందా వీడియో. అది

పూర్తవగానే మళ్లీ వేసుకుని చూసింది. చూసే కొద్దీ ఇంకా

నచ్చసాగిందామెకి ఆ శోభనం వీడియో. అల్లుడి పొడవాటి లింగాన్ని,

బలమైన దేహాన్ని చూస్తూ కసిగా పెదవులు కొరుక్కుంటూ, తన

కూతుర్ని అతను రెచ్చిపోయి వేస్తుంటే తననే వేస్తున్నట్లు

ఊహించుకుంటూ వేడెక్కిపోయింది. అంతలో మనవరాలు నిద్ర

లేవటంతో వెళ్లి ఆ అమ్మాయి పని చూసొచ్చింది. ఆ రోజు లంచ్

కూడా మానేసి పదే పదే ఆ డివిడిని వేసుకుని చూసింది. ఒక్కో షో
పూర్తయ్యేకొద్దీ ఆమెకి కసి రెండు రెట్లు పెరిగిపోయింది.
సాయంత్రమయ్యేసరికి సుజాతమ్మ ఎంత వేడెక్కిపోయిందంటే, ‘ఒక్క

సారి దెబ్బ వేస్తానంటే ఏ మగాడికైనా జీవితాంతం బానిసగా

పడుంటా’ అనుకునేంత.
అలా రెండు వారాలు గడిచాయి. అప్పటికి అల్లుడితో సుజాతమ్మ

వ్యవహరించే తీరులో కొట్టొచ్చే మార్పులొచ్చాయి. ఇప్పుడామె

మోహన్ తో ఇంతకు ముందులా ముభావంగా కాకుండా చాలా

కలివిడిగా ఉండటం మొదలు పెట్టింది. అతను స్నానం చేసి వంటికి

టవల్ మాత్రమే కట్టుకుని బాత్రూం లోనుండొస్తుంటే ఆమె చూపులు

అతని దేహాన్ని ఆకలిగా తడిమేవి. ఒకటి రెండు సార్లు అది మోహన్

కంట్లో కూడా పడింది. అయినా సుజాతమ్మ పట్టించుకోలేదు.

సాయంత్రమయ్యేసరికి మోహన్ ఎప్పుడొస్తాడని ఎదురు చూడటం,

ఎప్పుడూ అతని కళ్లలో పడేలా అటూ ఇటూ తిరగటం లాంటివి

చెయ్యసాగింది. ఆ మధ్యనో మధ్యాహ్నం బజారుకెళ్లి జుట్టుకేసుకునే

రంగు కొనుక్కొచ్చి చాలా రోజుల తర్వాత నెత్తికి రంగు వేసుకుంది.

ఆ సాయంత్రం ఆఫీసునుండొస్తూ గుమ్మంలో తనని చూసిన మోహన్

ఒక క్షణంపాటు అలాగే నిలబడిపోవటం సుజాతమ్మ దృష్టినుండి

తప్పించుకోలేదు. నెత్తికి రంగేయటంతో ఆమె వయసు ఒక్కసారిగా

పదేళ్లు తగ్గిపోయినట్లయింది మరి. గర్వంగా మనసులోనే

నవ్వుకుంది. అప్పటినుండీ సాయంత్రమయ్యేసరికి మరింత శ్రద్ధగా

తయారవ్వటం మొదలు పెట్టింది. పెట పెట లాడే కాటన్ చీరలు ఇస్త్రీ
చేసి కట్టుకోవటం, జుట్టు ఎప్పటికన్నా వదులుగా అల్లుకోవటం, తను
ఎప్పుడూ వాడే పాత రకం బ్రాసరీలు పక్కనబెట్టి కూతురు ఇంట్లోనే

వదిలెళ్లిన ఫ్యాషన్ బ్రాలని ఏరుకుని మరీ తొడుక్కోవటం, ఇలాంటివి

చేసేది. మైధిలికన్నా సుజాతమ్మ సళ్లు పెద్దవి కావటంతో ఆ బ్రాలు

ఆమె స్థనాలని గట్టిగా వత్తేసేవి. ఆ దెబ్బకి అవి రెండూ ముందుకి

పొడుచుకొచ్చి ఠీవిగా నిలబడేవి. దానికి తోడు ఆ నల్లటి బ్రాలు

వేసుకున్న రోజు సుజాతమ్మ ఏరికోరి తనకున్నవాటిలో అతి పల్చటి

బ్లౌజులు ధరించేది, బ్రా ఆకారం స్పష్టంగా బయటికి కనపడేలా. ఈ

పనులతో పాటు ఆమెకి తెలీకుండానే నడకలోకి ఒక రకమైన

కులుకు, వయ్యారం కూడా వచ్చిపడ్డాయి. వయసులో ఉన్నప్పుడు

సుజాతమ్మ మంచి అందగత్తె కిందనే లెక్క. యాభై రెండేళ్ల

వయసులో అంత అందం సాధ్యం కాకపోయినా ఆమె ఆకర్షణీయంగానే

ఉంటుంది. అందమైన కనుముక్కు తీరు, పచ్చని వంటి రంగు,

కొంచెం బొద్దుగానే ఉన్నా మరీ లావు కాని ఒళ్లు, ఎత్తైన గుండెలు,

భారీ పిరుదులు, వాటి మీదకి జారే జెడ, వగైరాలతో ఇప్పటికీ

కసిగానే ఉంటుందామె. అదీ కాక వయసులో ఉండగానే మొగుడు

పోవటం వల్ల అప్పటి నుండీ ఎవరి కిందా నలగకపోవటం వల్లనేమో,

ఆమె పొంకాలు ఇంకా సడల్లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన

కులుకులతో ఆమె మరింత కసిగా తయారయ్యింది.
రెండు మూడు రోజులుగా మోహన్ చూపులు పదే పదే తన ఎదపై,

పిరుదులపై తారట్లాడటం గమనించిన సుజాతమ్మ ముసి ముసి

నవ్వులు నవ్వుకోసాగింది. నిన్న అతనికి వంగి డిన్నర్

వడ్డించేటప్పుడు పొరపాటున పైట జారితే అనుకోకుండా అప్పుడే తలెత్తి

చూసిన మోహన్*కి సుజాతమ్మ పూర్ణ కుంభాల్లాంటి సళ్లు సగం

దాకా జాకెట్లోనుండి బయటికి వేలాడుతూ కనిపించి అతని

దిమ్మదిరిగేలా చేశాయి. అతను కళ్లార్పకుండా అటే చూస్తుంటే అది

గమనించిన సుజాతమ్మ కావాలనే పైట సర్దుకోకుండ వదిలేసి కూర

వడ్డించే నెపంతో మరింత ముందుకొంగి అతనికి మరింత బాగా

దర్శనభాగ్యం కలిగించింది. లోపల బ్రా కూడ లేకపోవటంతో అతనికి

తిండి కాస్తే తిన్నా పూర్తిగా కడుపు నిండిపోయిందా పూట.
రోజులలా నడుస్తుండగా అనుకోకుండా ఈ రోజు ….
రోజూ ఆరు తర్వాత కానీ ఆఫీసు నుండి రాని మోహన్ ఆ

సాయంత్రం ఐదు గంటలకే వచ్చేశాడు. స్నానం చేసి లుంగీ

కట్టుకునొచ్చి సుజాతమ్మ కాఫీ పెట్టిస్తే తాగి కాసేపు కూతుర్ని

ఆడించాడు. తర్వాత ఏదో గుర్తొచ్చినట్లు లేచి చొక్కా తొడుక్కుని

‘ఇప్పుడే వస్తానత్తయ్యా’ అని చెప్పి బయటికెళ్లాడు. అలా

వెళ్లినవాడు రాత్రి తొమ్మిదయినా రాలేదు. ఆలోగా మనవరాలికి తిండి

పెట్టి నిద్రపుచ్చింది సుజాతమ్మ. తర్వాత మోహన్ కోసం ఎదురు

చూస్తూ కూర్చుంది. చాలా సార్లు గుమ్మం దాకా వచ్చి కాసేపక్కడ

నిలబడి మళ్లీ లోపలికెళ్లిపోయేది. ఆ రోజు ఆమె పుట్టిన రోజు

కావటంతో ప్రత్యేకంగా తయారయింది. ఉదయాన్నే కూతురు ఫోన్

చేసి విషెస్ చెప్పింది. మోహన్ కి కూడ ఆమె పుట్టిన రోజని తెలిసి

మధ్యాహ్నం ఆఫీస్ నుండి ఫోన్ చేసి మరీ విషెస్ చెప్పాడు. ఆమెకి
యాభై రెండు నిండి యాభై మూడొచ్చాయి ఆ రోజుతో.ఎంతకీ మోహన్ రాకపోవటంతో విసుగ్గా టివి ఆన్ చేసింది. కాసేపవీ

ఇవీ చూశాక ఆమె మనసు కూతురి శోభనం డివిది మీదకి మళ్లింది.

అప్పటికే దాన్ని యాభయ్ సార్లన్నా చూసుంటుంది. నాలుగైదు

రోజులుగా చూడకపోవటంతో దాన్ని పెట్టి చూడటం మొదలెట్టింది.అది పూర్తయ్యేసరికి ఆమె వళ్లు కామంతో సెగలు కక్కసాగింది.
డివిడి పూర్తయ్యాక కాసేపటికే కాలింగ్ బెల్ మోగింది. పదిన్నర

కావస్తుందప్పుడు. వెళ్లి తలుపు తీసి చూస్తే ఎదురుగా తూలుతూ

మోహన్. తాగొచ్చినట్లున్నాడు. అల్లుడికి అప్పుడప్పుడూ తాగే
అలవాటుందని కూతురి ద్వారా తెలుసు కానీ అతను తాగి ఉండటం

సుజాతమ్మ ఇంతకు ముందు చూడలేదు. తలుపుకి అడ్డు తప్పుకుని

అతను లోపలకి రావటానికి చోటియ్యబోతుంటే అతను తూలి

పడబోయి సుజాతమ్మని పట్టుకుని నిలదొక్కుకున్నాడు. ఆ

హడావిడిలో అనుకోకుండానే అతని చేతులు ఆమె వక్షోజాలపై

పడ్డాయి. తాగిన మత్తులో తెలియక చేశాడో లేక కావాలనే చేశాడో

కానీ అతను వాటిని పట్టుకుని చపాతీ పిండి పిసికినట్లు బలంగా

పిసికాడు. ఆమె వళ్లు ఝల్లుమంది. చాలా రోజుల తర్వాత అక్కడ

మగాడి స్పర్శ తగిలింది మరి. సుజాతమ్మ తేరుకునేలోగా అతని

చేతులు వక్షోజాల మీద నుండి తొలగిపోయి ఆమె నడుముని

చుట్టుకున్నాయి. వాటిని విడదీసే ప్రయత్నం చెయ్యలేదామె. అలాగే

పట్టుకుని అతన్ని నడిపించుకుంటూ బెడ్ రూం లోకి తీసుకెళ్లి

మంచమ్మీద పడుకోబెట్టింది. అప్పుడే మోహన్ ఆమె నడుం చుట్టూ

చేతుల్ని మరింత గట్టిగా బిగించి సుజాతమ్మని బలంగా తనమీదకి

లాక్కున్నాడు. ఇది ఊహించకపోవటంతో ఆమె ఒక్కసారిగా తూలి
అతనిమీద పడింది. అతను మత్తుగా ‘మైధిలీ, మైధిలీ’ అని
పలవరిస్తూ మరింత గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.
సుజాతమ్మ నవ్వుకుని అతని పట్టు వదిలించుకోబోయింది. మోహన్

వదలకుండా ఆమెని తనపైకి లాక్కున్నాడు. మరు క్షణంలో మోహన్

పెదాలు ఆమె పెదాలని అందుకుని చప్పరించటం మొదలు పెట్టాయి.

సుజాతమ్మ షాక్ తినింది. వెంటనే అతన్ని వదిలించుకోబోయింది

కానీ మోహన్ మరింత గట్టిగా ఆమెని హత్తుకుంటూ, ‘మైధిలీ’ అని

పరవశిస్తూ చుంబనం కొనసాగించాడు. మందు వాసన గుప్పున కొట్టి

ఆమె కడుపులో తిప్పింది. అయితే అది కొద్ది సేపే. ఎప్పుడో తప్పిస్తే

ఆమె మొగుడు తాగ కుండా పడకలోకొచ్చేవాడు కాదు. మొగుడి

నాటు సారా కంపునే తట్టుకున్న సుజాతమ్మకి అల్లుడి ఇంపోర్టెడ్

మద్యం పెద్ద కంపే కాదు. చాన్నాళ్లుగా అలవాటు పోవటం వల్ల

మొదట పొలమారింది కానీ వెంటనే సర్దుకుంది. ‘నన్ను చూసి

అమ్మాయనుకుని పొరబడ్డట్లున్నాడు’ అనుకుంటూ మరోసారి

అతన్నొదిలించుకోబోయింది కానీ ఈ సారి ఆ ప్రయత్నం అంత

మనస్పూర్తిగా లేదు. అప్పటిదాకా వీడియో చూసుండటం వల్లా,
చాలా కాలం తర్వాత మగాడి కౌగిల్లో నలిగిపోతుండటం వల్లా,


మానసికంగా అతని పొందుకి ఎప్పుడో తయారయిపోయుండటం వల్లా
ఆమె మనసు క్రమంగా పట్టు తప్పింది. మొహమాటానికి మరోసారి

అతని పట్టు విడిపించుకోటానికి ప్రయత్నించిందేకానీ అందులో అతను

ఎక్కడ వదిలేస్తాడోనన్న భయమే ఉందీ సారి.
మోహన్ ఇదంతా గమనించకుండా తమకంగా ముద్దు పెడుతూనే

ఉన్నాడు. సుజాతమ్మ కూడా అప్రయత్నంగా నోరు తెరిచి అతని

పెదాలందుకుని ఆ ముద్దుని ఆస్వాదించసాగింది. అతని కుడి చెయ్యి

మెల్లిగా ఆమె పిరుదులమీద పడింది. వాటిని పట్టుకుని గట్టిగా

వత్తసాగాడు. ఆ పిసుకుడుకి సుజాతమ్మ పరవశంగా మూలిగింది.
ఈలోగా మోహన్ నాలుక ఆమె నోట్లోకి చొరబడింది. క్షణంలో అది
సుజాతమ్మ నాలుకని పెనవేసుకుంది. మొగుడితో పదిహేడేళ్లు
సంసారం చేసి ఇద్దరు బిడ్డల్ని కన్నా ఆమెకి ఫ్రెంచ్ కిస్ కొత్త. ఇదే

మొదటి అనుభవం. ఆమె మొగుడెప్పుడూ డైరెక్ట్ గా పనిలోకి

దిగిపోయేవాడే కానీ ముద్దులు, మురిపాలు లాంటి ఫోర్ ప్లే అతనికి

తెలియని విషయాలు. సుజాతమ్మకి మాత్రం అనుభవం లేకున్నా,

కొన్ని ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో ఫ్రెంచ్ కిస్ సీన్లు చూసి ఉండటంతో వాటి

గురించిన అవగాహన బాగానే ఉంది. బహుశా దానివల్లనేమో,

మోహన్ ముద్దుని ఏమాత్రం తడబడకుండా అనుభవమున్నదానిలా

అందుకుంది. అందుకోవటమే కాదు, తనూ ఆ ఆటలో

ఆరితేరినదానిలా కసిగా నాలుకని అతని నాలుకతో పెనవేసి ఆ

ముద్దుని జుర్రుకోసాగింది.
రెండు నిమిషాల పైగా సాగిందా ముద్దులాట. ఆ రెండు నిమిషాలూ

లోకాన్ని మర్చిపోయింది సుజాతమ్మ. ఆ తర్వాత తేరుకుని గమనిస్తే

తను కింద, మోహన్ తన మీద ఉన్నారు. ఎప్పుడు చేశాడో కానీ
అతని ఎడమ చేతిని ఆమె మెడ చుట్టూ తిప్పి తీసుకొచ్చి బ్లౌజ్

లోపలకి దూర్చి ఎడమ వక్షోజాన్ని పట్టుకుని మృదువుగా

వత్తుతున్నాడు. అతని కుడి చెయ్యేమో ఆమె చీర కుచ్చిళ్లని,

లోపలి లంగాని కలిపి పట్టుకుని తొడలదాకా పైకి లేపేసి అక్కడ

ఆబగా తడుముతుంది. ఆ తడుముడుకి వళ్లు పులకరించిందామెకి.

అల్లుడి మీద మనసుపడి కూతురికి ద్రోహం చేస్తున్నానేమోనని

అప్పటిదాకా ఏమూలో కొద్దిగా మిగిలున్న శంక పూర్తిగా

ఎగిరిపోయింది. ‘నా అంతట నేనే అతన్ని లొంగదీసుకుంటే తప్పు.

అల్లుడు నన్ను చూసి మైధిలి అనుకుంటున్నాడు. అమ్మాయికి

బదులు నేను అతడ్ని తృప్తి పరిస్తే తప్పేముంది?’ అని ఒక

తలాతోకాలేని రీజనింగ్ అప్పటికప్పుడే చెప్పుకుని మోహన్*కి

లొంగిపోవటానికి సిద్ధపడిపోయింది.
ఆమె ఫీలింగ్స్*తో సంబంధం లేనట్లు తన పని చేసుకుపోతున్నాడు

మోహన్. ఎడమ చేతిని బ్లౌజ్ లోపలనుండి బయటకి తీసి హుక్స్

విడదీయటానికి ప్రయత్నిస్తూ కుడి చేతిని లంగా లోపలకి జరిపాడు.

అతని ఉద్దేశం అర్ధమైనట్లు కాళ్లు కాస్త ఎడం చేసింది సుజాతమ్మ.

మోహన్ చెయ్యి ఆమె తొడలని ఒరుసుకుంటూ పైపైకెళ్లి దిమ్మకి

సరిగా మూడంగుళాల కింద ఆగిపోయింది. ఈ లోగా రెండో చెయ్యి

బ్లౌజ్ హుక్స్ విప్పటానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎంతకీ అవి
ఊడి రావటం లేదు. సుజాతమ్మకి అసహనం మొదలైంది. ‘త్వరగా
వచ్చేస్తే బాగుండు’ అనుకుంటూ కొద్ది క్షణాలు ఎదురు చూసింది

కానీ అవి ఊడటం లేదు. మోహన్ పట్టు వదలకుండా ప్రయత్నిస్తూనే

ఉన్నాడు. అతని కుడి చెయ్యేమో ఆమె తొడల మధ్యలో

ఇరుక్కుపోయి అక్కడే ఆగిపోయింది. సుజాతమ్మకి అసహనం

తారాస్థాయికి చేరింది. ఇక లాభం లేదనుకుని తనే చొరవ చేసింది.

ఒక చేతిని మోహన్ కుడి చేతిపై వేసి తొడల మధ్యలోకి గట్టిగా

అదుముకుంటూ రెండో చేత్తో బ్లౌజ్ హుక్స్ మీద వేసి బలంగా పైకి

గుంజింది. ‘ఫట్’ మనే శబ్దంతో హుక్స్ నాలుగూ తెగిపోయాయి.

వెంటనే బ్లౌజ్ బంధనాలు తెగిపోయినట్లు రెండు వైపులకీ

పడిపోయింది. లోపలనుండి ఆమె భారమైన స్థనాలని దాయలేక

దాస్తున్న బ్రాసరీ ఒక్కసారిగా బయట పడింది. అప్పుడే మోహన్

చెయ్యి సుజాతమ్మ దిమ్మ మీద పడింది. ఆమెకి ప్యాంటీ వేసుకునే

అలవాటు లేకపోవటంతో అతని అర చేతికి అక్కడ గుబురుగా పెరిగిన

బొచ్చు పట్టు కుచ్చులా మెత్తగా తగిలింది.
ఆ స్పర్శకి సుజాతమ్మ వంట్లో నరాలన్నీ జివ్వుమన్నాయి. ఎన్నో

ఏళ్ల తర్వాత ఒక మగాడి చెయ్యక్కడ పడింది మరి. ఆమెకప్పటికే

అక్కడంతా తడి తడిగా ఐపోయింది. మత్తుగా మూలుగుతూ మోహన్

రెండో చేతిని పట్టుకుని తన గుండెల మీదకి గుంజుకుంది. ఆ చేత్తో

ఆమె సళ్లని బ్రా మీదనుండే అందిన వారా నలిపేస్తూ, రెండొ చేత్తో

దిమ్మ మీద బలంగా రుద్దుతూ ముద్దు కొనసాగించాడు మోహన్.

అతను మత్తులో ఉన్నాడో మెలకువగా ఉన్నాడో అర్ధం కావటం లేదు

సుజాతమ్మకి. అయితే ఇంతదాకా వచ్చాక ఆమె ఆ విషయాన్ని

పట్టించుకునే స్థితిలో లేదు. ఆమె ప్రయత్నం లేకుండానే కుడి చెయ్యి

మోహన్ తొడల మధ్యలో తడిమింది. ఎప్పుడు ఊడిందో కానీ అతడి

లుంగీ పూర్తిగా ఊడిపోయి ఉంది. లోపల అండర్*వేర్ వేఉకోకున్నట్లు

లేడు. దాంతో సుజాతమ్మ చెయ్యి చాపగానే అతడి లింగం ఆమె
చేతికి చిక్కింది. అప్పటికే బాగా నిగిడిపోయి ఉందది. అర చేతిని
దాని చుట్టూ వేసి పిడికిలి బిగించింది సుజాతమ్మ. ఇంత మందాన
చేతిలో పట్టిందది. వేడితో సెగలు కొడుతుంది. దాన్నలాగే పట్టుకుని

సవరదీస్తూ అల్లుడిని గట్టిగా హత్తుకుంది.
అంతలో మోహన్ చుంబనం చాలించి అత్తని వెనక్కి నెడుతూ పైకి

లంఘించాడు. ఆ ఊపుకి ఆమె చేతిలోనుండి అతడి మొడ్డ

విడిపడింది. అత్తని మంచమ్మీదకి నొక్కిపెడుతూ క్షణంలో ఆమె కాళ్ల

మధ్యకి చేరాడతను. అతనికి అనుకూలంగా మంచమ్మీద సర్దుకుంటూ

తొడలు ఎడం చేసింది సుజాతమ్మ. రెండో క్షణంలో మోహన్ దడ్డు

ఆమె రెమ్మల్ని చీల్చుకుంటూ లోపలికంటా దిగబడింది. ‘ఉష్’

అంటూ మూలిగింది సుజాతమ్మ. పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ అంగ

ప్రవేశం. ఇన్నాళ్లూ అందులో పెట్టేవారు లేక ఖాళీగా ఉండటంతో దారి

ఇరుకైపోయిందేమో, మొదటి సారి తోపుడుకి కత్తితో కోసినట్లుగా

అనిపించి మంట పుట్టింది. ఈ వయసులో మళ్లీ కన్నె పొర చిరిగిన

ఫీలింగ్ కలిగిందామెకి. ఆడదానికే అర్ధమయ్యే తియ్యని బాధ అది.

మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపించే నొప్పి. ఈలోగా కడ్డీని ఆమెలోంచి మెల్లిగా

బయటకి లాగి అది చివరిదాకా రాగానే మళ్లీ లోపలికంటా గెంటాడు

మోహన్. మళ్లీ కత్తితో కోసిన ఫీలింగ్. ఆ బాధకి సుజాతమ్మ

కళ్లలోనుండి నీళ్లు చిప్పిల్లాయి. కళ్లు మూసుకుని ఆ నొప్పిని

ఆస్వాదిస్తూ మళ్లీ పెద్దగా మూలిగింది సుజాతమ్మ. ఆమె యోని

అంత బిగుతో, అతడి లింగం అంత లావో లేక రెండూనో కానీ

అల్లుడి మొడ్డ ఆమె పూకులో టైటుగా పట్టింది.
అత్త హావభావలని పట్టించుకోకుండా కుమ్ముడు మొదలెట్టాడు

మోహన్. రెండు మూడు తోపులు నెమ్మదిగా అయ్యాక ఒక్కసారిగా

వేగం పెంచాడు. రెండు చేతులో సుజాతమ్మ మెడ కిందుగా తెచ్చి

కావలించుకుటూ ఆమెని పూర్తిగా ఆక్రమించుకుని నడుం శరవేగంగా

ఆడిస్తూ పోట్లెయ్యసాగాడు. అల్లుడి విశాలమైన చాతీ కింద ఆమె ఎద

పొంగులు అణిగిపోసాగాయి. మోహన్ పోటు వేసినప్పుడల్లా అతడి

పొట్ట ఆమె పొత్తికడుపుకి తగులుతూ ‘తప్’ మనే చప్పుడు

చెయ్యసాగింది. ఆ పోట్లకి అంత గట్టి మంచమూ కదిలిపోతూ కిర్రు

కిర్రు మంటూ శబ్దాలు చెయ్యటం మొదలు పెట్టింది. మొదటి
నాలుగైదు పోట్లదాకా మంట పుట్టినా ఆలోగా కుత్తలో చెమ్మ
కావటంతో దారి కాస్త జారుడుగా తయారై నొప్పి తగ్గిందామెకి. రెండు

చేతులూ అల్లుడి వీపు చుట్టూ వేసి హత్తుకుంటూ పంగ మరింత

విశాలంగా తెరిచి పెట్టి ఎదురొత్తులిస్తూ తనూ ఆ కుమ్ముడు ఎంజాయ్

చెయ్యసాగింది.
నిమిషాలు గడిచేకొద్దీ ఆమె శరీరం గాల్లో తేలిపోసాగింది. యుగాల

తర్వాత స్వర్గ సుఖాలు కనిపిస్తున్న ఫీలింగొచ్చిందామెకి. అల్లుడి

మొడ్డ తన లోలోపల కుళ్లబొడుస్తుంటే ఇన్నేళ్లుగా లోపల పేరుకున్న

కొవ్వు ఆ కామపు వేడికి కరిగి ఆమె పూకంతా తడి తడిగా

ఐపోయింది. నిమిష నిమిషానికీ మోహన్ వేగం రెట్టింపౌతుంటే ఆమె

తృప్తిగా కుమ్మించుకోసాగింది. అతడి వేగానికి ఆమె నిలువెల్లా

కంపించిపోసాగింది. మొగుడేనాడూ అంత ఫాస్ట్*గా దెంగి

ఎరగడామెని.
నాలుగు నిమిషాలు గడిచేసరికి సుఖప్రాప్తి కలగబోయే సూచనలు

కంపించాయి సుజాతమ్మకి. మొగుడు కనీసం ఏడెనిమిది

నిమిషాలన్నా దెంగితే కానీ కలగని భావప్రాప్తి ఇప్పుడు నాలుగో
నిమిషానికే రాబోవటం విచిత్రమే. పద్నాలుగేళ్ల పాటు పూకులో దెబ్బ
పడకపోతే ఏ ఆడదానికైనా ఇంతే ఉంటుంది మరి. పళ్లు బిగబట్టి

క్లైమాక్సుకి తయారైపోయింది సుజాతమ్మ. అంతలో మోహన్ మరింత

వేగం పెంచాడు. ఏం జరుగుతుందీ ఆమెకర్ధమయ్యేలోపే ఊపిరి

బిగబట్టి మరో నాలుగు పోట్లు వేసేసి ఒక్కసారిగా ఆమె మీదకి

వాలిపోయాడతను.
ఉసూరుమంది సుజాతమ్మ. అతనికి ఆర్గాజం కలిగినట్లు

అర్ధమైపోయిందామెకి. పూకులో అతని మొడ్డ పిచికారీ కొట్టినట్లు

రసం చిమ్ముతుండటం ఆమెకి తెలుస్తూనే ఉంది. కాసేపట్లో అది

మెత్తబడటమూ తెలిసింది. మోహన్ ఆమెని వాటేసుకుని అలాగే

పడుకుని ఉన్నాడు. ఆమెకి చాలా అసంతృప్తిగా ఉంది. ఇన్నేళ్ల

తర్వాత నోటిదాకా వచ్చిన ముద్దని ఎవరో తీసేసుకున్నట్లనిపించింది.

చేసేదేమీ లేక అతని వీపు మీద చేత్తో నిమురుతూ అలాగే

ఉండిపోయిందామె.
రెండు నిమిషాలలాగే ఆమె మీద పడుకున్నాక మెల్లిగా కిందికి దిగాడు

మోహన్. దిగీ దిగటంతోనే పక్కకి తిరిగి పడుకుని నిద్రలోకి

జారుకున్నాడు. అసలతను అత్తని దెంగటమే సగం నిద్ర, సగం

మత్తులో చేశాడు. ఇప్పుడతనికి పక్కనో ఆడది సగం తీరిన కామంతో

పడుకునుందన్న సోయే లేదు.
లంగా కిందకి జార్చుకుని పైట సరిగా వేసుకుంటూ పక్కకి తిరిగి

మోహన్ కేసి చూసింది సుజాతమ్మ. బ్లౌజ్ హుక్స్ మాత్రం

పెట్టుకోకుండా అలానే వదిలేసింది. హాయిగా నిద్రపోతున్న అల్లుడిని

చూడగానే వళ్లు మండిందామెకి. ‘అయిపోయింది. ఇన్నాళ్లూ

జాగ్రత్తగా కాపాడుకొచ్చిన పాతివ్రత్యం కాస్తా అల్లుడికప్పగించేశా’

అనుకుంటుంటే కళ్లలోనుండి ధారగా నీళ్లు కారిపోయాయామెకి.

అయితే ఆ బాధ తను చెడిపోయినందుకు కాదు, వ్రతం చెడ్డా ఫలం

దక్కనందుకు. అల్లుడికేసి చూస్తూ కసిగా ‘లంజ కొడకా, మీ మగ

నాకొడుకులంతా ఇంతే. ఆడదానికి కసెక్కిస్తారు, దానికయ్యేలోపే

కార్చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత దాని సంగతే పట్టించుకోకుండా

నిద్రపోతారు. మీ మొడ్డలు కోసి కాకులకీ గద్దలకీ వెయ్యాలి’ అని

పళ్లు కొరుక్కుంది. ఆమెకి మొగుడితోనూ ఈ అసంపూర్ణ అనుభవం

చాలాసార్లు జరిగింది. అతడు ఎప్పుడో తప్ప సుజాతమ్మకి కారేదాకా

వాయించేవాడు కాదు. ఇప్పుడు అల్లుడితోనూ అదే అనుభవం

అయ్యేసరికి ఆమెకి మగజాతి మీదనే పట్టరాని కోపం వచ్చింది.

అలాగే పడుకుని అల్లుడినీ, కొడుకునీ, మొత్తం మగజాతినీ కలిపి

తోచిన తిట్లు తిట్టుకుంటూ......

20 comments:

 1. He is a really very lucky guy, because he got chance to fuck not his wife others also.

  ReplyDelete
 2. ok baga ayyindi reppu mamuluga dengutadule feel kavaddu

  ReplyDelete
 3. sully ceku lavgaundy

  ReplyDelete
 4. Quite natural story except boosting about the length of the lover's Penis

  ReplyDelete
 5. sister don't do like this and donot send any tails of personal experiences thank you.

  ReplyDelete
 6. lucky fellow atha tho paatu daani pedda koothuru pooku kooda dengithe entho sukham gaa untundi.

  pookukuti

  ReplyDelete
 7. cal me i am vani 8686714672

  ReplyDelete
 8. baga dengavu mee aunty nee lucky fellow

  ReplyDelete
 9. Hi Girls/Auntis,

  If ur interest to Fuck, pls Contact. I'm Ready to Fuck.

  My age: 27, Looks: good and strong

  Length 8 inch, Contact ID: venkeoo4@gmail.com

  ReplyDelete
 10. ye abbay ki inaa nannu dengali aniunte cal cheyyandi nannu eppatidaka evaru dengaledu plzz 9951160609 na peru anu or mail cheyyandi anupooja169@gmail.com

  ReplyDelete
 11. hi iam vijay from kadapa auntys and girls miku poku nakinchukovali ani unte pokulo honey vesi pokunu naki naki dengabaduni auntys ki SANKRATHI affer pokulo kavva posi naki naki poku gudda dengabadunu my id vijay.goorla@gmail.com lo chat ceyandi leda 9618577869 ki call ceyandi

  ReplyDelete
 12. It is really lucky to fuck mother and daughteerr na.
  Naku ma attahni dengalani undi

  ReplyDelete
 13. hi girls sex and sex chat kosam call cheyandi 9700314939 im kiran (girls only)

  ReplyDelete
 14. hiii girls I'm 20
  my no is 9533911198
  I'm eagerly waiting to fuck a girl,I'm still virgin

  ReplyDelete
 15. telugukamakeli.blogspot.com for hot telugu stories

  ReplyDelete